Ag hukuk bürosu ve danışmanlık

Yargıtay’dan Tüketiciyi Şok Eden Hız

Posted work içinde yayınlandı

Yargıtay’dan Tüketiciyi Şok Eden Hız Yargıtay’ın hızı tüketicinin başını döndürdü. Dövize endeksli konut kredilerinde vatandaşın, ‘uyarlama’ taleplerini reddeden yerel mahkeme kararlarının, Yargıtay’ca ışık hızıyla onanması tepki çekiyor. 28 Ocak 2013 tarihinde İzmir 2. Tüketici Mahkemesi’nden Yargıtay’a gelen iki dosya, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından aynı gün karara bağlandı. Avukat Fatih Karamercan, “Bu hukuk tarihinde görülmemiş […]

Boşanma Davaları

Boşanma Davasını Açan Özgür Olacak

Posted work içinde yayınlandı

Boşanma Davasını Açan Özgür Olacak Yargıtay, “Boşanma davası açıldıktan sonra sadakat yükümlülüğü kalmaz” dedi. Yeni içtihada göre, dava açıldıktan sonra tarafların başka kişilerle ilişki kurmaları nedeniyle tazminat, nafaka gibi konularda aleyhlerine karar verilmeyecek Yargıtay, eşlerin boşanma davası açtıktan sonra da “sadakat” başta olmak üzere evlilik birliğinin devamıyla ilgili yükümlülüklerinin devam ettiğine ilişkin önceki içtihatlarını değiştirdi. […]

A&G hukuk ve danışmanlık

Yargıtay’ın ‘sadakat’ Kararı Tartışma Yarattı

Posted work içinde yayınlandı

Yargıtay’ın ‘sadakat’ kararı tartışma yarattı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin boşanma davaları sürerken eşlerin sadakatsizlik yapmaları halinde, bunun süren boşanma davasında dikkate alınmayacağına ilişkin kararları tartışma yarattı Hukukçular, bu kararlarda, boşanma davası açıldıktan sonra sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışların devam eden davada kusur açısından dikkate alınmayacağına hükmedildiğine dikkati çekti. Buna göre boşanma davası açıldıktan sonra tarafların başka […]