A&G hukuk ve danışmanlık

Yargıtay’ın ‘sadakat’ kararı tartışma yarattı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin boşanma davaları sürerken eşlerin sadakatsizlik yapmaları halinde, bunun süren boşanma davasında dikkate alınmayacağına ilişkin kararları tartışma yarattı

Hukukçular, bu kararlarda, boşanma davası açıldıktan sonra sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışların devam eden davada kusur açısından dikkate alınmayacağına hükmedildiğine dikkati çekti. Buna göre boşanma davası açıldıktan sonra tarafların başka kişilerle ilişki kurmaları nedeniyle tazminat, nafaka ve velayet konularında aleyhlerine o davada bir karar verilmeyecek.
Bazı hukukçular da Medeni Kanun’un 185/3. maddesine göre sadakat yükümlülüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle tarafların ayrı bir dava açabileceklerini savunuyor. Bu görüşe göre 2. Hukuk Dairesi’nin kararları, “her davanın açıldığı günkü koşullara göre karara bağlanması gerektiği” ilkesinin bir sonucu olarak verildi.

Bize Ulaşın